۳ میلیارد تومان اعتبار خرید ادوات به کشاورزان فومن اختصاص یافت

۳ میلیارد تومان اعتبار خرید ادوات به کشاورزان فومن اختصاص یافت

محمدرضا ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار برای خرید ادوات کشاورزی در شهرستان فومن اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه با توجه به این اعتبارات تاکنون ۲۱۷ متقاضی خرید ماشین آلات کشاورزی به بانک معرفی شده اند، افزود: از این تعداد ۶۰ نفر به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان موفق به دریافت تسهیلات شده اند.

رئیس جهاد کشاورزی فومن خاطرنشان کرد: این اعتبارات شامل خرید تراکتور، ماشین نشاء کار، تیلر، دروگر، کمباین، بیلر، وجین کن موتوری است که به متقاضیان پرداخت می شود.

وی تصریح کرد: یکی از برنامه های جهاد کشاورزی در سال های اخیر مکانیزاسیون کردن فعالیت های کشاورزی برای افزایش تولید، مصرف بهینه آب، کاهش هزینه ها و سهولت کار کشاورزی است.

ابراهیم زاده با بیان اینکه پرداخت تسهیلات برای خرید ادوات و ماشین آلات مکانیزه کشاورزی در همین راستا است، افزود: سال گذشته نیز در شهرستان فومن بیش از دو میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.