۵۳۴ تراکتور خود گردان در استان قزوین پلاک گذاری شد

۵۳۴ تراکتور خود گردان در استان قزوین پلاک گذاری شد

رفعت اله حمزه ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون ۱۳۰۰ پرونده برای پلاک گذاری با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تشکیل شده که از این تعداد ۹۰۰ دستگاه مورد بازدید کارشناسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه طرح پلاک گذاری ماشینهای خود گردان از جمله تراکتورها در استان و شهرستانهای تابعه انجام می شود افزود: این طرح درحال حاضر برای ماشین آلاتی که زیر ۱۳سال عمر دارند اجرایی می شود که قرار است در آینده ماشین آلاتی که زیر ۲۰ سال عمر دارند را شامل شود.

حمزه ای تصریح کرد : این طرح با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و پلیس پلاک گذاری راهور در استان و شهرستانهای تابعه درحال اجرا در استان است.

رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به اهمیت اجرای طرح پلاک گذاری ماشینهای خود گردان (تراکتور) اشاره کرد و گفت : اجرا و عملیاتی کردن این طرح در نظارت و کنترل سوخت توزیعی به ماشین آلات بخش کشاورزی استان قزوین نقش بسزایی دارد.

حمزه ای اضافه کرد: پلاک گذاری ماشین آلات کشاورزی باعث ساماندهی و هویت دار شدن ماشین های کشاورزی می شود.

به گفته ی وی؛ تاکنون بیشترین پلاک گذاری ماشین های خود گردان در شهرستان های آبیک و بوئین زهرا انجام شده است.

حمزه ای؛ از متقاضیان و دارندگان ماشینهای کشاورزی خواست برای انجام امور پلاک گذاری ماشین آلات خود به مراکز خدمات جهاد کشاورزی مربوطه مراجعه کنند ...